0850 532 48 00|info@fullnet.com.tr

Yardım

Ana Sayfa/Yardım
Yardım2019-07-23T13:54:24+03:00

YARDIM ALMAK İSTEDİĞİNİZ KONUDA ARAMA YAPABİLİRİSİNİZ

Sıkça Sorulan Sorular

Upload nedir2021-03-17T10:22:57+03:00

Türkçe “yükleme” anlamına gelen “Upload” kelimesi bilgisayar, tablet, cep telefonu veya kullandığınız cihazdaki verileri internete veya uzak bir sunucuya yükleme anlamına gelir. Download kelimesi ile birlikte İngilizce en çok karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

Download nedir2021-03-17T10:20:11+03:00

Türkçe “indirme” anlamına gelen Download kelimesi bilgisayar, tablet, cep telefonu veya kullandığınız cihaza internette bulunan verileri indirme anlamına gelir. Upload ile birlikte İngilizce en çok karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

Metro Ethernet nedir?2019-08-10T17:00:50+03:00

Metro Ethernet, kurumunuza özel tahsis ( Kurumsal internet ) edilen fiber optik kablo üzerinden 5Mbps ile 10Gbps arasında yüksek hızda bağlantı imkanı sunan, ölçeklenebilir, esnek; ses, veri ve görüntü gibi her türlü veri akışına imkan veren geniş bant internet erişim teknolojisidir. Metro ethernet size download ve upload yönünde simetrik geniş bant internet bağlantı sağlar. Sizin eş zamanlı veri alma ve gönderme işlerinizi yerine getirecek bir hizmet. Yani eş zamanlı veriyi alırken ve verirken aynı hız ve performansta gönderim yapmanızı sağlayan internet teknolojisidir.

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim2019-08-10T16:54:03+03:00

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim: Yerel Ağın mülkiyetinde bir değişiklik olmadan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Tam Erişim veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Paylaşımlı Erişim

Alt Bağlantı Menholü nedir?2019-08-10T16:53:14+03:00

Alt Bağlantı Menholü İşletmeciye ait F/O kablo Yeraltı Tesislerinin Bağlantı Menholüne girişini sağlayacak Menhol.

Menhol nedir?2019-08-10T16:52:33+03:00

Menhol Yeraltı güzergâhlarında kablo çekimi, ek yapımı ve kabloların değişik yönlere dağıtımının yapıldığı ana odacıklar

Aydınlatılmış Fiber – Dark Fiber Nedir?2019-08-10T16:51:53+03:00

F/O haberleşmeye elverişli olan ve kullanılmayan (her iki ucunda aktif sistem bulunmayan) fiber damarı

F/O nedir?2019-08-10T16:50:14+03:00

F/O: Kabloların birbirine irtibatlandırılması amacıyla Menhol ve Ek Odasında yapılan ek

Tesis Paylaşımı nedir?2019-08-10T16:48:03+03:00

Tesis paylaşımı hizmeti, Türk Telekom’un Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim (YAPA) veya Veri Akış Erişimi(VAE) veya Kısmi Kiralık Devre hizmetleri için sahip olduğu tesislerin paylaşımı ile herhangi bir ucu Türk Telekom sistem/cihazlarında sonlanmayan ancak her iki ucu da Türk Telekom Erişim Şebekesi dahilinde olan ve İşletmecinin Çekirdek ve Backhaul Şebekesini içermeyecek şekildeki tesis paylaşımı (boru, kanal, göz) hizmetlerini kapsar.

Frame Relay İnternet nedir?2019-08-10T16:46:40+03:00

Frame Relay, geniş ağ alanları üzerinden yüksek hızlarda hizmet veren, kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir teknolojidir.

Frame Relay, verileri paketler (frame) halinde iletir. Veri taşınmasını ve verilerin sinyalleştirilmesini ilgili arayüz tanımlaması ile gerçekleştirir. Bu arayüzler birden fazla kullanıcının haberleşme kaynaklarının paylaşılması esasına dayanır. Ağa bağlanan tek bir hat ile birden fazla noktaya haberleşme imkanı sağlar. İki uç arasında sürekli ayrılmış özel bir hat yerine, gereksinim duyuldukça kullanılan geniş ağ bandı bu noktada kullanılır. Frame Relay gönderilen verilerin çoklamasında ve devre anahtarlamasında, band genişliğini her bir devre yolu için ağı kullanarak sürekli bir yol oluşturur, bu olay veri gönderimi süresince devam eder. Frame Relay, ağ aracılığıyla sanal devreler kurar.

 • VC, Virtual Circuit (Sanal Devre): Veri paketlerinin DTE’ler, Data Terminal Equipment (Veri Terminal Cihazı) arasında takip edeceği yolu ifade eden sanal bir yoldur. Frame Relay, ağda her noktanın servis sağlayıcısının en yakın noktasındaki anahtarına bağlanır ve servis sağlayıcının omurga ağına katılır. Bu iki nokta sanal devre ile birbirlerine tanımlanan paketlerin gidip geleceği yol belirlenir. Böylece birden fazla noktanın iletişimi sağlanır.
 • PVC, Permanent Virtual Circuit (Daimi Sanal Devre) : Ağ operatörü, her bir devre için uç noktayı belirler. Kullanılan yol ağ üzerinde değişse veya alternatif yollar olsa bile, operatör, değiştirmediği sürece uç nokta (hedef nokta) bilgisi sabittir. Kiralık hatlara benzer şekildedir. Frame Relay teknolojisiyle aynı fiziksel hat üzerinde değişik DLCI, Data Link Connection Identifier (Veri Bağlantı Tanıyıcısı), numaraları ile PVC’ler kullanılarak farklı yerlere bağlantılar yapılabilir.
 • SVC, Switched Virtual Circuit (Anahtarlanmış Sanal Devre): Dinamik olarak oluşturulan bir sanal devredir. Çevirmeli Ağ bağlantılarına (Dial-up) benzetilebilir.

Frame Relay servisinin iki ana trafik bileşeni bulunmaktadır. Bunlar:

 1. CIR, Committed Information Rate (Taahhüt Edilen Bilgi Oranı): Servis sağlayıcının garanti ettiği minimum bant genişliğidir.
 2. EIR, Excess Information Rate (Fazla Bilgi Oranı): Servis sağlayıcının o anki şebekedeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak verebileceği ek bant genişliğidir.

Frame Relay TopolojileriMesh Topolojide esas olan tüm noktalar arasında birer PVC olmasıdır. Oldukça pahalı bir topolojidir. Fakat bağlantılardan biri düşmüş (down) olduğunda bile bir çok alternatif yoldan hedefe ulaşabilir. Full Mesh ve Partial Mesh olarak ikiye ayrılır. 1.Full Mesh (Tam Ağ) 2. Partial Mesh (Kısmi Ağ)

Hub ve Spoke :  Hub ve spoke topolojisi en çok kullanılan Frame Relay topolojilerindendir ve Yıldız (Star) Topoloji olarak da adlandırılır. Bu topoloji genellikle birden fazla uzak ağın merkezi bir yönlendiriciye bağlanması ile şekillenir.

Özet olarak Frame Relay servisi,

 1. Internete erişim
 2. Ofisler arasında bağlantılar için kullanılır.
Asimetrik Metro Ethernet İnternet nedir?2019-08-10T16:42:04+03:00

Asimetik Metro Ethernet İnternet, fiber altyapı üzerinden Ethernet protokolleri kullanılarak download hızı (indirmesi) 5 Mbit/sn, upload hızı (yüklemesi) ise 2 Mbit/sn olan asimetik bantgenişliği sunan paylaşımsız Metro Ethernet İnternet hizmetidir.  Metro Ethernet İnternet optik ve ethernet teknolojilerinin avantajlarını bir araya getirir.İsterseniz aynı santralden, isterseniz farklı santralden lokal erişim yedeklemesi yapabileceğiniz bir teknolojidir.

ATM internet nedir?2019-08-10T16:40:25+03:00

Türk Telekom ATM İnternet (Asynchronous Transfer) Hizmeti ile daha esnek bant genişliği gerektiren erişim uygulamalarınız hızlı ve teknolojik altyapıyla taşınıyor! Bu hizmet ile paket anahtarlamalı iletim tekniğinin bir türü sayılabilecek hücre aktarımını, devre anahtarlama teknolojisinin avantajlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

al-sat-yontemiyle-atm-ve-frame-topolojisi

Veri Merkezi Bağlantısı nedir?2019-08-10T16:39:06+03:00

Türk Telekom Veri Merkezi Bağlantısı hizmeti ile yüksek düzeydeki data trafiğinizi veri merkezi sunucularınızdan Türk Telekom şebekesine doğru yönlendirebilirsiniz.

Bu hizmetin sunduğu ters asimetrik yapı ile veri merkezlerine özel ekonomik ve güvenli bir internet erişimi sağlayabilirsiniz.

SSG internet nedir?2019-08-10T16:38:20+03:00

SSG ingilizce (Service Selection Gateway)kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. Türk Telekom’un SSG (Service Selection Gateway) İnternet hizmeti ile ortak yerleşimde bulunduğunuz Türk Telekom santrallerinde veya kendi lokasyonlarınızda toplanan VAE, YAPA veya genişbant trafiğiniz artık düşük maliyet ve yüksek hızda internete taşınıyor!

İnternet servis sağlayıcılar için sunulan bu hizmet ile fiber üzerinden, paylaşımsız, asimetrik iletim yapısına sahip, düşük maliyetli ve yüksek hızlarda internet erişimi sağlayabilirsiniz. Bu sayede, ortak yerleşimde bulunduğunuz Türk Telekom santrallerinde veya kendi lokasyonlarınızda toplanan VAE, YAPA veya genişbant trafiğinizi internete çok daha ekonomik olarak taşıyabilirsiniz.

ssg-internet-vae-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssg-internet-yapa-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssg-internet-vae-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssg-internet-10k-u-zeri

 

Ekotünel nedir?2019-08-10T16:32:05+03:00

Simetrik bant genişliği ve güvenli erişim imkânı sağlayan Ekotünel, birden fazla ofisiniz varsa ve bu noktalarla veri iletişimi yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz iki nokta arasında iletişim sağlayan bir noktadan noktaya bir hizmettir.

gshdsl-ve-ekotunel-nedir

Noktadan Noktaya Frame Relay nedir?2019-08-10T16:31:03+03:00

Noktadan Noktaya Frame Relay (F/R), şirketiniz için geniş alan ağları (WAN) üzerinden yüksek kalitede servis veren, patlamalı (bursty) trafik profilini en iyi şekilde taşıyabilmek için geliştirilmiş bir noktadan noktaya bağlantı hizmetidir.

 • Port ve bant genişliği paylaşımı yapılabilir.
 • Patlamalı trafik yapısı ve simetrik erişim mevcuttur.
 • İstatistiksel çoklama yapılabilir.
 • 33,6 kbps’den 2 mbps’ye kadar esnek bant genişliği sunar.
Noktadan Noktaya ATM nedir?2019-08-10T16:30:10+03:00

Yüksek hızlarda veri işleme ve iletme yeteneğine sahip Noktadan Noktaya ATM hizmetiyle şirketinizin farklı lokasyonları arasındaki ses, görüntü ve diğer kurumsal uygulamalarınızın  güvenli ve kaliteli bir şekilde aktarılmasını sağlayan hizmete denir.

Noktadan Noktaya ADSL nedir?2019-08-10T16:29:05+03:00

Şirketinizin farklı lokasyonları arasında mevcut bakır hat üzerinden ses iletimine ilave olarak veri iletişimi de sağlayan asimetrik bir hizmettir. Noktadan Noktaya ADSL hizmetinde download (alma) hızı upload (gönderme) hızından daha yüksektir.

Noktadan-Noktaya-GSHDSL

Fiberlink nedir?2019-08-10T16:28:21+03:00

Simetrik bant genişliği ve güvenli erişim imkânı sağlayan FiberLink, paylaşımlı fiber altyapıları üzerinden sunulan noktadan noktaya bir hizmettir. FTTx altyapılarından verilen hizmete denir.

Noktadan Noktaya G.SHDSL nedir?2019-08-10T16:27:41+03:00

Şirketinizin farklı lokasyonları arasında simetrik bant genişliği ve güvenli erişim imkanı sağlayan Noktadan Noktaya G.SHDSL internet erişimine denir.

Noktadan-Noktaya-GSHDSL

Mobil Transport nedir?2019-08-10T16:26:07+03:00

Mobil Transport Türk Telekom VPN altyapısını kullanarak 4.5G ve 3G şebekelerinizde baz istasyonları ile merkezi operasyon lokasyonları (Operations Management Center) arasında trafik taşınması için sunulan bağlantı hizmetidir.

mobi-l-transport

Yurtiçi Kiralık Devre nedir?2019-08-10T16:25:24+03:00

Bu hizmet ile farklı lokasyonlardaki ofisleriniz arasında veri aktarımını size özel sunulan bant genişliği üzerinden güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Yurt içi Kiralık Devre gerçek zamanlı veri aktarımınız için de son derece uygundur. Değişen geniş hız aralığı alternatiflerinden ihtiyacınıza en uygun olanı tercih ederek bu hizmetten hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Kısmi Tünel nedir?2019-08-10T16:22:20+03:00

Bir ucu Trafik Teslim Noktasında diğer ucu İşletmeci/İşletmeci Abonesinde sonlanan TTUNEL hizmetidir.

Noktadan Noktaya Metro Ethernet nedir?2019-08-10T16:23:45+03:00

Noktadan Noktaya Metro Ethernet, local de kullanılmakta olan Yerel Alan Ağ’ında ( LAN ) teknolojisinin Geniş Alan Ağları’na yani WAN’ a uyarlanmış halidir. Fiber optik yapının gelişmesiyle Yerel Alan Ağları’nda kullanılan switclerin 3. ve 4. OSİ katmanlarında kullanılmasıyla birlikte uzak lokasyon lar arası çalışması noktadan noktaya metro Ethernet hizmetini sağlamıştır. Noktadan noktaya hizmette, protokol ayarlarına gerek kalmadan internet hizmeti direkt servis sağlayıcısından elde edilir. Yani tüm iş servis saylayıcısındadır diyebiliriz.

noktadan-noktaya-metro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hizmet ile birlikte IP VPN yani birçok farklı alanlarda ki şirketlerin yada şubelerinin tek bir ağ üzerinde toplanıp haberleşmesini sağlar. Örnekleme yapacak olursak, 1 merkezi 5 şubesi olan şirketler arası bağlantıda ortak dosya paylaşımları, site to site vpn gibi yapılar varsa noktadan noktaya metroethernet sayesinde local ortamda ki kadar performanslı çalışma ortamı yaratılmış olur.

Noktadan Noktaya Metro Ethernet, kurumunuzun farklı lokasyonları arasında fiber üzerinden hızlı, güvenli ve yüksek kalitede WAN/LAN bağlantısı sağlayarak yüksek kapasitede ses, görüntü ve diğer kurumsal uygulamalarınızın paylaşmanızı sağlayan internettir.

Accounting Kaydı nedir?2019-08-10T16:18:39+03:00

Accounting Kaydı: Abonelerin her bir internet bağlantısı için authenticate olup hizmeti almaya başladığı ve bittiği zamanları ve indirilen (download edilen) data miktarını gösteren kayıtlar

ATM (Asynchronous Transfer Mode) nedir?2019-08-10T16:17:55+03:00

ATM (Asynchronous Transfer Mode)Eşzamansız Aktarım Moduna denir.

Authentication nedir?2019-08-10T16:17:19+03:00

Authentication: Abonenin hizmet alabilmesi için KullanıcıAdı ve Domainin PPP sonlandırıcı cihaz tarafından doğrulanması

Bağımsız Bölüm Kodu (BBK) nedir?2019-08-10T16:16:53+03:00

Bağımsız Bölüm Kodu (BBK) Ulusal Adres Veri Tabanında tanımlanan ve haneye özel Bağımsız Bölüm Kodudur.

Best Effort Nedir?2019-08-10T16:16:11+03:00

Best Effort nedir? Herhangi bir önceliğin uygulanmadığı, Trafik tipinden bağımsız olarak tüm port bant genişliğinin anlık kullanılabilmesi

CLID nedir?2019-08-10T16:15:39+03:00

CLID: İşletmecinin, erişim şebekesine bağlanan abone portunu tekli (unique) olarak ayırt etmesine yarayan ve kimlik doğrulamada kullanabileceği devre ve sistem bilgisi

Pasif Abonelik nedir?2019-08-10T16:14:48+03:00

Pasif Abonelik: Yalın DSL Erişimi ve İşletmeci Değişikliği süreçlerinde potansiyel aboneyi xDSLOtomasyon Sistemi üzerinde tanımlayan ancak herhangi bir hizmet sunulmayan abonelik

Santral Sahası nedir?2019-08-10T16:14:24+03:00

Santral Sahası: Bir Santral Binasından/Sahasındansunulan hizmetlerin, abonelere uygun erişim yöntemleri ile ulaştırıldığı hizmet alanı

Taraf nedir?2019-08-10T16:13:32+03:00

Taraf: IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Sözleşmesi’nin Taraflarından her bir

Tesis nedir?2019-08-10T16:13:13+03:00

Tesis: xDSL portlarının işletmeci abonesi Ankastresinin şebeke tarafına fiziksel olarak bağlanması

Teminat nedir?2019-08-10T16:12:49+03:00

Teminat: Tedavüldeki Türk Parası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Teminat mektubu vermeye yetkili kılınan bankalarca düzenlenen teminat mektupları

Tahsis nedir?2019-08-10T16:12:13+03:00

Tahsis: xDSL Portlarının abonesine atanması amacıyla başvuruda bulunan işletmeciye ayrılması

Tahakkuk dönemi nedir?2019-08-10T16:11:53+03:00

Tahakkuk Dönemi: Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece ayın birinci gününden başlayan bir takvim ayına denir.

XDSL nedir?2019-08-10T16:10:31+03:00

DSL (Digital Subscriber Line) Her türlü DSL teknolojisine denir.

YAPA nedir?2019-08-10T16:09:45+03:00

Yerel Ağın Paylaşıma Açılması Hizmeti (Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim)’ne denir.

Yalın Dsl nedir?2019-08-10T16:09:18+03:00

Erişim Şebekesi üzerinden, ilgili hat için PSTN/THK sabit telefon aboneliği şartı aranmadan hizmet alımına imkân tanıyan erişim modeline denir.

VLAN nedir?2019-08-10T16:08:31+03:00

VLAN (Virtual LocalArea Network-Sanal Lokal Alan Ağı) Bir yerel alan ağı (LAN) üzerindeki ağ kullanıcılarının ve kaynakların mantıksal olarak gruplandırılması ve fiziksel bir port atanmasını sağlayan sanal devre

TTN Trafik Teslim Noktası nedir?2019-08-10T16:07:45+03:00

İşletmeciye, Türk Telekom Tesisleri dahilinde Trafik tesliminin yapılacağı noktaya denir.

Trafik nedir?2019-08-10T16:07:01+03:00

Ankastreden Türk Telekom SSG Cihazına(dahil) kadar Türk Telekom tarafından taşınan IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Trafiği

THK nedir?2019-08-10T16:06:42+03:00

Toptan Hat Kiralama nın kısaltmasıdır.

Switch nedir?2019-08-10T16:06:01+03:00

Türk Telekom şebekesi ile işletmecinin kendi şebeke elemanlarını birbirine bağlayan anahtarlama elemanı

SSG / BRAS nedir?2019-08-10T16:05:27+03:00

SSG / BRAS (Service Selection Gateway / Broadband Remote Access Server) Trafik sonlandırma işleminin yapıldığı sunucudur.

RYAAET nedir?2019-08-10T16:04:53+03:00

Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi (RYAAET) Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişimhizmetine ilişkin usul, esas ve ücretleri belirleyen referans tekliftir.

RIPVAET nedir?2019-08-10T16:04:16+03:00

IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmetine ilişkin usul, esas ve ücretleri belirleyen referans teklifidir.

ROYTEPT nedir?2019-08-10T16:03:41+03:00

Türk Telekom IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Sözleşmesi21/77Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi (ROYTEPT) Türk Telekom tarafından sunulan Ortak Yerleşim, Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı hizmetlerine ilişkin usul, esas ve ücretleri belirleyen referans tekliftir.

RETPAFT nedir?2019-08-10T16:02:57+03:00

Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi (RETPAFT) Türk Telekom tarafından sunulan Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber hizmetlerine ilişkin usul, esas ve ücretleri belirleyen referans teklifidir.

RAST nedir?2019-08-10T16:02:08+03:00

Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi, Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış hizmetine ilişkin usul, esas ve ücretleri belirleyen referans tekliftir.

PVC kalıcı sanal devre nedir?2019-08-10T16:00:42+03:00

PVC ingilizce (Permanent Virtual Circuit)  kelimelerinin kısaltmasıdır.Kalıcı Sanal Devre diye türkçemize çevrilmiştir. VC kısaltılmış bir sanal devre , sanal bağlantı veya sanal kanal olarak da bilinir; hem telekomünikasyon hem de bilgisayar ağlarında bir ağdaki noktalar arasında bir bağlantı sağlar. Sanal devre , bilgi paketlerinin iki bağlantı arasında geçiş yapmasına izin verir. Genellikle bu devreler, asenkron aktarım modu (ATM) bağlantıları gibi hızlı aktarım hızlarına sahip ağlarda kullanılır. Sanal devre , ağdaki iki noktayı birbirine bağlayan fiziksel bir yol gibi görünse de, aslında gerektiği gibi farklı yollar oluşturmak için çeşitli devreler arasında ileri geri geçiş yapar.

Telekomünikasyonda kullanıldığında, devreler başlangıç ​​noktası ile bitiş noktası arasındaki yolu boyunca sinyalleri taşırlar. Ağ, tüm farklı kullanıcıları ağa veya diğer bağlantı noktalarına bağlamak için basitçe çeşitli devrelerin veya yolların bir kümesidir. Bir bilgisayar kullanımı gibi elektronik bağlamında devrelere atıfta bulunulduğunda, devre hala iki nokta arasında çalışır ancak sinyalleri elektrik akımları şeklinde taşımak için iki noktadan fazla bağlantı olasılığı daha yüksektir. Bu devreler kalıcıdır, oysa sanal devre , çeşitli devrelerin bir koleksiyonu aracılığıyla farklı yollar yaratabiliyor ve takip etmesi gereken sabit, daimi bir yolu yok.

İki tür sanal devre vardır: kalıcı sanal devreler (PVC) ve anahtarlamalı sanal devreler (SVC). Adlardan da anlaşılacağı üzere, PVC her zaman bağlı kalırken, bir SVC yalnızca kullanımdayken bağlanır ve daha sonra bağlantı kesilir. Genellikle PVC’ler, yerel ağları daha geniş alan ağlarıyla birleştiren çerçeve röle ağlarında kullanılır. Bir SVC çerçeve röle şebekelerinde kullanılabilir, ancak aktarım sırasında sabit bir bağlantı sağlamalıdır.

Kalıcı sanal devre (PVC), çerçeve rölesindeki iki veya daha fazla düğüm arasında ve asenkron aktarım modu (ATM) tabanlı ağlarda kalıcı olarak kurulan bir bağlantıdır. Sık veya sürekli iletişim kuran düğümler arasında fiziksel bir bağlantının üstüne mantıksal bir bağlantı oluşturulmasını sağlar.

PPP nedir?2019-08-10T15:57:18+03:00

PPP (Point to Point Protocol) Point to Point Protocol (Noktadan Noktaya Protokolü) PPP (Point to Point Protokolü) bir Veri Bağlama Katmanı (Data Link Layer) protokolüdür ve veri alışverişi yapmak isteyen iki noktanın, telefon hattı gibi seri bir hat üzerinden bağlantısını sağlayarak çift yönlü iletim (full-duplex) yapılabilmesine olanak sağlar. Noktadan Noktaya Protokolü. Bilgisayar ağlarında, Noktadan Noktaya Protokolü (PPP), iki link arasında doğrudan bir bağlantı kurmak için kullanılan bir veri bağlantı katmanı (katman 2) iletişim protokolüdür. İki yönlendiriciyi, aralarında herhangi bir ana bilgisayar veya başka herhangi bir ağ aygıtı olmadan doğrudan bağlar.

POP Noktası nedir?2019-08-10T15:53:24+03:00

POP Noktası(Point of Presence) kısaltılmışıdır. Türkçe’de anlamı Varlık Noktasıdır. Tüm Aktif ekipmanların bulunduğu, erişimin sağlandığı bina veya yapıdır. POP noktası (Point of Presence-Bulunma-Varlık Noktası) VoIP teknolojisini kullanan internet operatörlerinin internet omurgasına doğrudan erişim sağladıkları ana erişi noktalarıdır. Örneğin fethiye pop noktası gibi. Her adsl santralinde pop noktası mevcuttur.

POP Noktası Özellikleri:

 • Servis verilecek tüm aktif ekipmanlar POP noktasına kurulur. Bu ekipmanların enerji beslemeleri, soğutma ihtiyaçları bu noktadan sağlanır
 • Saha kabinetlerini besleyen tüm kablolar POP noktasında sonlandırılır
 • Bu nedenlerden dolayı POP noktası beslediği öbeğin kalbidir.

pop-noktasi

 

MPLS nedir?2019-08-10T15:48:58+03:00

MPLS(Multi Protocol Label Switch) ingilizce kelimelerin baş harflerinden oluşmuştur. Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama anlamına gelmektedir.

L2TP nedir?2019-08-10T15:47:42+03:00

İkinci Katman Tünelleme Protokolüdür. Layer 2 Tunneling Protocol, bilgisayar networklerinde kişisel sanal networku desteklemek için kullanılan bir tunneling protokolüdür. Kendi içinde hiçbir gizlilik ya da şifreleme içermez; tunnel yapısı ile bilgi transferi sağlayan şifreleme protokolünden faydalanır.

VAE nedir?2019-08-10T15:30:32+03:00

VAE yani Veri Akışı Erişimi kelimesinin kısaltmasıdır. İnternet Servis Sağlayıcısı, yerleşik operatör ile Veri Akışı Erişimi (VAE) anlaşması gerçekleştirerek müşterilerini yeni bir erişim yöntemiyle internet hizmeti sağlamasıdır. Eğer bir İnternet servis sağlayıcı, bir bölgede kendi altyapısına sahip değilse başka bir operatörün altyapısını (Örn. Turk Telekom) kullanarak hizmet satar. Altyapıya sahip olan şirket, diğer ISS’ye Veri Akışı Erişimi sağlamış olur.

vae-nedir

Port-Transmisyon nedir?2019-08-10T15:22:49+03:00

Port ve transmisyon RIPVAET kapsamında hizmet alan ISS’ler ile Türk Telekom arasında toptan seviyede fiyatları düzenleyen ücretlendirmeye denir.

IPVAE erişim topolojisinde Trafik, Şekil-1’de gösterildiği gibi işletmeciye ait portun bağlı olduğu TTN’ye kadar Türk Telekom tarafından -best effort olarak- taşınmakta ve TTN’den L2TP tünel ile işletmeci cihazına teslim edilmektedir.

İşletmeciler aşağıda belirtilen 28 (yirmi sekiz) il ve 33 (otuz üç) noktada Trafiği teslim alarak, tüm Türkiye genelinde hizmet verebilmektir.

Trafik, işletmeciye ait portun bağlı olduğu TTN’ye kadar Türk Telekom tarafından taşınacak olup, işletmeciye TTN’den teslim edilmektedir. Birden fazla Türk Telekom SSG’sinin bulunduğu TTN’lerde toplam Trafik Türk Telekom tarafından bir noktadan işletmeciye teslim edilmekte ve teslim edilen toplam bant genişliği üzerinden tek devre ücreti alınmaktadır.

Ortak Yerleşim hizmeti kapsamında Türk Telekom’dan Alternatif-1’e göre hizmet alıması durumunda; Türk Telekom santraline kurduğu POP Noktası ile Trafiğin teslim edileceği TTN aynı santralde ise, işletmecinin POP Noktasına teslim edilen Trafik için yapılan bağlantı ve taşıma için ücret alınmaz.

Türk Telekom’dan Alternatif-2’ye göre hizmet alması durumunda; TTN’de teslim aldığı trafiği, Türk Telekom’un yürürlükteki tarifesi üzerinden kiralayabileceği ATM, Metro Ethernet vb. devreler üzerinden kendi POP Noktasına taşıması durumunda tek uç ücreti üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Ortak Yerleşim Hizmeti kapsamında Türk Telekom’dan Alternatif-3’e göre hizmet alması durumunda; işletmeci teslim aldığı trafiği kendi veya başka bir işletmecinin cihazına irtibatlandırılan fiber optik kablo üzerinde kurulan devre ile farklı bir binadaki kendi POP noktasındaki PPP sonlandırıcı cihazında sonlandıracaktır. Bu durumda işletmeci cihazları arasındaki veya işletmeci cihazı ile başka bir işletmecinin cihazı arasında kurulacak bağlantı için ROYTEPT kapsamında yer alan “Bina İçi Bağlantı Hizmeti” ücreti uygulanmaktadır.

Bağlantılarda PPP kullanılılmakta ve işletmeci tarafından kendi cihazında sonlandırılmaktadır.
TTN’ye bağlı Türk Telekom SSG’lerinin çıkışındaki transmisyon ölçüm değerlerinin gözlemlenebilmesini teminen işletmecilere erişim izni sağlanmaktadır. Erişim için İşletmecilere IPSEC VPN uygulaması sunulmaktadır.

Port ve Transmisyon temelinde ücretlendirme modelini kullanan İşletmecilerin abonelerinin AKN ve Hız Düşümü Türk Telekom tarafından yapılmamakktır. AKN ve Hız Düşümü uygulamaları tamamen işletmecilerin sorumluluğundadır.

port-transmisyon-nedir

IP VAE nedir?2019-08-10T15:08:14+03:00

IP VAE nedir:  IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Hizmeti

VDSL internet nedir?2019-08-10T16:11:08+03:00

İkinci Versiyon Çok Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattına denir. VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line) ingilizce kelimelerinin kısaltmasıdır. Bakır kablo aracılığı ile santrale kısa mesafede bulunan internet abonelerine yüksek bant genişliği sunan hızlı bir internet hizmetidir.

vdsl-internet

OSI Modeli Katmanları nedir?2019-08-10T14:53:02+03:00

OSI öncesindeki dönemde, yalnızca bilgisayar donanımı üreten kuruluşlara özgü ağlar vardı. Bu ağların özellikleri, çoğunlukla yalnızca o üreticinin donanımının bağlanmasına izin verecek biçimde tanımlanmıştı. Onlardan ayrı olarak OSI, çeşitli üreticilerin ürünlerinin bağlanabileceği bir ağ için, bir sektör etkinliği olarak ortaya çıkmıştır. OSI Modeli herhangi bir donanım ya da bilgisayar ağı tipine göre değişiklik göstermemektedir. OSI’nin amacı ağ mimarilerinin ve protokollerinin bir ağ ürünü bileşeni gibi kullanılmasını sağlamaktır. OSI modeli 7 katmana ayrılmıştır.

 1. Physical (Fiziksel Katman)
 2. Data Link (Veri Bağlantı Katmanı)
 3. Network (Ağ Katmanı)
 4. Transport (Taşıma-İletim Katmanı)
 5. Session (Oturum Katmanı)
 6. Presentation (Sunu Katmanı)
 7. Application (Uygulama Katmanı)

osi-katmanlari

Devre nedir?2019-08-10T14:40:17+03:00

Devre: Trunklar üzerinden aboneler arasında data akışını sağlamak amacıyla açılan yollar.

Trunk nedir?2019-08-10T14:38:14+03:00

Trunk: IP Omurga ürünleri ile şebeke arasındaki bağlantıları sağlamak amacıyla kurulan linkler.

TCP/IP protokolü nedir?2019-08-10T14:57:33+03:00

İki veya daha fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için belirli protokollere ihtiyaç vardır. TCP/IP,  günümüzde en yaygın olarak kullanılan protokol takımıdır ve TCP/IP protokol yığınına (TCP/IP stack) gömülü, İnternette veri aktarımı için kullanılan 2 protokolü temsil eder; Transmission Control Protocol (TCP) ve Internet Protocol (IP). TCP, TCP/IP protokol takımının aktarım katmanı protokollerinden birisidir. Gelişmiş bilgisayar ağlarında paket anahtarlamalı bilgisayar iletişiminde kayıpsız veri gönderimi sağlayabilmek için TCP protokolü yazılmıştır.

İlk olarak 80’li yıllarda Amerikan Savunma Bakanlığı(DoD) tarafından OSI tabanlı sistemlere alternatif olarak geliştirilmiştir. Açılımı Transmission Control Protocol/Internet Protokol olan TCP/IP internetin temel protokollerini içeren bir pakettir. Bir çok protokolün bir araya gelmesi ile oluşmuştur. TCP kısmı veri transferinde önemli noktaları belirtirken IP kısmı taşıma yolunu bulmayı belirtir. Protokol yapısı Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, İnternet Katmanı, Ağ Erişim Katmanı ve Fiziksel Katman olmak üzere 5’e ayrılır.

1) Uygulama Katmanı
Farklı sunucular üzerindeki süreç ve uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar. (Örn: HTTP, FTP, SMTP, vs.)

2) Taşıma Katmanı
Noktadan noktaya veri akışını sağlar. (TCP ve UDP)

3) İnternet Katmanı
Routerlar ile birbirine bağlanmış ağlar boyunca verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesini sağlar. Bu akışı sağlayan kaynak ve hedef adres bilgileri internet katmanında saklanır

4) Ağ Erişim Katmanı
Uç sistem ile ağ arasındaki lojik arabirime ilişkin katmandır. Verilerin fiziksel olarak 1 ve 0’lara dönüştürülerek taşınması sağlanır. MAC

5) Fiziksel Katman
İletişim ortamının karakteristik özelliklerini, sinyalleşme hızını ve kodlama şemasını belirler. Veri kablo tipine (veya kablosuz) göre elektrik sinyallerine veya elektromanyetik dalgalara dönüştürülür.

 

IP nedir?2019-08-10T14:27:01+03:00

IP, ingilizce Internet Protokolü kelimelerinin kısaltmasıdır. IP adresi, interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adrestir.

G.SHDSL nedir?2019-08-10T14:24:34+03:00

Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattına denir. SHDSL, standartlaştırlmış simetrik DSL türüdür. Bir veya iki bakır tel çifti üzerinde çalışabilmektedir. Çift sayısı ikiye çıkarıldığında hız artışı sağlanmaktadır. g.shdsl veya shdsl(symmetric high-bit-rate digital subscriber line) download (alma) ve upload(gönderme) hızları birbirine eşit bir dsl türüdür .g.shdsl 2 tel (1 çift bakır tel) üzerinden çalışır. adsl den farklı olarak mevcut telefon hattının kullanılmasının yerine kullanıcıya özel bir hat çekilir.

DSL nedir?2019-08-10T14:21:59+03:00

Sayısal Abone Hattına DSL nedir. İngilizce Digital Subscriber Line kelimelerinin kısaltmasıdır. Sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir. xDSL şeklinde de adlandırılıp, baştaki x harfi değiştirilerek türleri adlandırılır: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, VDSL, VDSL2. DSL, ya da Digital Subscriber Line,telefon hattınızdaki uygun genişbantı kullanarak ek sinyaller iletir. Telefon kablonuzda bulunan tipik iki adet bakır tel, enformasyon ya da daha farklı frekanslar taşıma kapasitesine sahiptir. Telefon hattınız DSL kullanımı için çok çeşitli frekanslar içerir. DSL sinyalleri ile telefon görüşmelerinizin birbirine karışmamalarını sağlamanız gerekmektedir. Bunun için ses sinyallerine birkaç alçak kanal kullanılır, geriye kalan kanallar da DSL sinyalleri için kullanılır. Splitter (Türkçe karşılığıyla ayırıcı) kablodaki sinyalleri yüksek ve düşük frekans olarak ayırır. Düşük frekanslı sinyaller kullanıcıların sesli görüşmeler yapması için kullanılırken yüksek frekanslar ise veri aktarımı için kullanılıyor. Araya ise güvenli bir boş bant bırakılıyor ve sinyallerin karışmaması sağlanıyor. ADSL’in hem internet bağlantısı sağlaması hem de analog ses aktarabilmesi, tabii ki tamamen kablo üzerinden kullanılan frekansların, ses ve veri aktarımı için ayrı ayrı kullanılmasıyla mümkün oluyor. Bu sebeple modemlerle telefona giden hattı ayıran bir sistem mevcuttur.

Splitter nedir?2019-08-10T14:07:54+03:00

Splitter (Türkçe karşılığıyla ayırıcı) kablodaki sinyalleri yüksek ve düşük frekans olarak ayırır. Düşük frekanslı sinyaller kullanıcıların sesli görüşmeler yapması için kullanılırken yüksek frekanslar ise veri aktarımı için kullanılıyor. Araya ise güvenli bir boş bant bırakılıyor ve sinyallerin karışmaması sağlanıyor. ADSL’in hem internet bağlantısı sağlaması hem de analog ses aktarabilmesi, tabii ki tamamen kablo üzerinden kullanılan frekansların, ses ve veri aktarımı için ayrı ayrı kullanılmasıyla mümkün oluyor. Bu sebeple modemlerle telefona giden hattı ayıran bir sistem mevcuttur.

Fttx fiber nedir?2019-08-10T13:57:39+03:00

FTTx Nedir ? Fiber to the x Alt yapının fiber optik kablodan oluştuğu teknoloji; dünyada FTTx olarak anılır. Fiber kablo mahalle(saha kutusu), bina veya ev içine kadar çekilir, geri kalan bölüm bakır (UTP,FTP,STP…) kablo ile iletilir ve buna göre de FTTB, FTTC, FTTH, FTTK, FTTN gibi isimler alır. FTTx, şu an hız ve kalite olarak en gelişmiş teknolojidir, bunun nedeni ise (istenirse) 10 Gbit/sn stabil hızlarda çalışabilmesi ve sinyal olarak ışık kullandığı için manyetik gürültü ve parazitten etkilenmemesidir. Ftt teknolojileri ile ilgili kısaltmalar.

 • Fiber to the building
 • Fiber to the cabin
 • Fiber to the home
 • Fiber to the x – Kısacası sonune ne isterseniz koyabilirsiniz binaya , eve , kabine, fabrikaya vs .
Fttb fiber nedir?2019-08-10T16:49:43+03:00

FTTX-fiberErişim şebekesinde eve kadar ve/veya binaya kadar F/O kabloların kullanıldığı yeni nesil erişim şebekesi mimarilerine denir. Fiberin bulunduğunuz binaya çekilmesi ve buradan genellikle eve kadar UTP kablo çekilmesine FTTB ( Fiber to the Build – Binaya kadar fiber) denir. Mahalledeki kabine uzaksa yada binada bulunan abone sayısı yüksekse bu yöntem uygulanır. Apartmanın altına Fiber Router konur ve bu cihaza apartmanın ortak elektrik hattından elektrik devresi çekilir. Buradan gelen UTP kablosu modemin WAN kısmına bağlanır. Apartmana VDSL modülü konulduysa telefon hattı üzerinden iletişim varsa maksimum 100 Megabit , UTP modülü konduysa 1000 Megabit hıza ulaşılabilir.

Fttc Fiber nedir?2019-08-10T12:47:17+03:00

Fiber hattın mahalleye çekilmesi ve bu hattın Vdsl telefon kablosu yada UTP Ethernet kablosu dağıtılmasına FTTC (Fiber to the cabinet – Kabine kadar fiber) denir. Genel olarak dağıtımı kolay ve ucuzdur. Sokakta bulunan binaların telefon hatlarının toplandığı kabinin üzerine eklenen xDSL modülü ile hızlı çözüm üretilir. VDSL 2 ile maksimum 100 Megabit indirme hızına ulaşılır.

Dslam nedir?2019-08-10T12:40:28+03:00

İngilizce “Digital Subscriber Line Access Multiplexer” kelimelerinin baş harflerinde oluşan bir kısaltmadır. Digital Subscriber Line Access Multiplexer, yani Digital Abone Hattı Erişim Çoklayıcısı cihaza DSLAM denir. DSL hattını kullanıcılara paylaşmak için kullanılır.

Türkçe’de “Sayısal Abone Hattı Erişim Çoklayıcı” anlamına gelmektedir. … Kullanılan ürüne bağlı olarak, DSLAM çoklayıcıları DSL hatlara bazı asynchronous transfer mode (ATM) birleşimleri ile bağlanırlar.

DSLAM; Bir Network çevre birimi/aygıtına verilen bir isim olup, bir internet servis sağlayıcısında merkezi sistem mekanizması olarak, birçok müşteriye/aboneye DSL bağlantısını tek bir yüksek hızlı ATM hattı üzerinden paylaştırma işlemine yarar.

DSLAM birçok DSL abonesinden gelen sinyalleri toplar, ve yüksek hızlı bir network omurga hattına Çoklayıcı teknolojisini kullanarak iletir.

DSLAM DSL sinyalini aldığı zaman, POTS dağıtıcılı bir ADSL modem aracılığıyla ses ve veri yi algılar; ses PSTN e , veri ise DSLAM a gönderilir, ordanda ATM aracılığıyla Internete çıkar. Aboneye cevabı da ATM sonra DSLAM ve ADSL ile geri gelir.

VDSL modemler VDSL sinyalini üretebilecek DSLAM’lere bağlanırlar, VDSL DSLAM’ler katman iki protokolü olarak EFM (Ethernet in Frist Mile) protokolünü kullanırlar. VDSL teknololojisinde kullanılan taşıma frekanslarının yüksekliğinden dolayı ADSL’e kıyasla daha kısa mesafelerde hizmet verilebilmesine karşın, çok daha yüksek bant genişliklerinden yararlanılabilinir. 200 metreye kadar 100 Mb/s bant genişliğine erişilebilinir. VDSL için FTTB, FTTC, FTTx uygulamaları en uygun çözümlerdir. 8 portlı VDSL DSLAM’ler ile FTTB, daha fazla portu olan VDSL DSLAM’ler ile FTTC uygulamaları uygudur.

Kullanılan ürüne bağlı olarak, DSLAM çoklayıcıları DSL hatlara bazı asynchronous transfer mode (ATM) birleşimleri ile bağlanırlar.

DSLAM Telefon İşletmelerine en hızlı Telefon hat teknolojisini DSL ve en hızlı network omurga teknolojisi olan ATM’i önerir.

DSLAM’a mesafeye göre hız limitleri

 • 1. 25 Mbit/s at 1,000 feet (~300 m)
 • 2. 24 Mbit/s at 2,000 feet (~600 m)
 • 3. 23 Mbit/s at 3,000 feet (~900 m)
 • 4. 22 Mbit/s at 4,000 feet (~1.2 km)
 • 5. 21 Mbit/s at 5,000 feet (~1.5 km or ~.95 mil)
 • 6. 19 Mbit/s at 6,000 feet (~1.8 km or ~1.14 mil)
 • 7. 16 Mbit/s at 7,000 feet (~2.1 km or ~1.33 mil)
 • 8. 1.5 Mbit/s at 15,000 feet (4.5 km or ~2.8 mil)
Genişbant nedir?2019-08-10T12:33:30+03:00

Geniş bant terimi, bir telekominikasyon cihazının veya sinyalinin başka bir standart veya olağan bir sinyal ya da cihazdan daha geniş bant genişliğine sahip olması anlamına gelir. 256 Kbit/s hızındaki internet bağlantısı darbant, 512Kbit/s – 2Mbit/s arasındaki hıza sahip internet Genişbant, 20Mbit/s – 1Gbit/s arasında hıza sahip internet bağlantıları ise Yeni Nesil Genişbant anlamına gelir.

genisbant-nedir

TTunel nedir?2019-08-10T12:26:41+03:00
TTÜNEL: Fiber altyapı üzerinden Ethernet protokolleri kullanarak genişbantlı data servislerini
sunmaya imkan veren noktadan noktaya sanal haberleşme devresidir.
nn-metro-ethernet-ve-ttunel
Standart Veri nedir?2019-08-10T12:24:38+03:00

Standart Veri: Herhangi kritik öneme sahip olmayan trafik türüdür. (internet, mail, vb.)

Kritik Veri nedir?2019-08-10T12:24:18+03:00

Kritik Veri: Kullanıcılar için önem arz eden işleriyle ilgili uygulamalarını kapsayan trafik türüdür. (Oracle, ERP, SAP, CRM, muhasebe kayıtları, veri tabanları, stok kayıtları vb.)

Gerçek Zamanlı Veri nedir?2019-08-10T12:23:41+03:00

Gerçek Zamanlı Veri: Gerçek zamanlı uygulamaları kapsayan trafik türüdür.

Paket teslim oranı nedir?2019-08-10T12:22:02+03:00

Paket Teslim Oranı: Kaynak adresten hedef adrese gönderilen IP paketlerinin teslim oranıdır.

Gidiş-Dönüş Gecikme nedir?2019-08-10T12:21:38+03:00

Gidiş-Dönüş Gecikme: IP Paketlerinin iki uç arasındaki gidiş-dönüş süresidir.

Jitter nedir?2019-08-10T12:21:08+03:00

Jitter: IP Paketleri arasındaki gecikmelerin ağırlıklı ortalamasıdır.

Umulmayan Haller nedir?2019-08-10T12:17:59+03:00

Umulmayan Haller:a)Altyapı şirketi’nin bir başka kurum, kuruluş (Karayolları, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) ve firmalardan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar, hırsızlık ve enterferans, b)Türk Telekom’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Köy Hizmetleri, İnşaat Şirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler

Mücbir Sebepler nedir?2019-08-10T12:17:18+03:00

Mücbir Sebepler: a)Grev, lokavt ve işin yavaşlatılması,b) Savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları saldırı, terör hareketleri, sabotajlar vb.c) Ulaşım Kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vb.), yangın veya ciddi bulaşıcı hastalıklar baş göstermesi vb. olaylar

Ankastre nedir?2019-08-10T12:16:46+03:00

Ankastre: Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren TaahhütVerilentarafındaki cihazların Türk Telekom şebekesine bağlantısını sağlayan tesisat.

Arıza nedir?2019-08-10T12:16:14+03:00

Arıza:TaahhütVerilen’in servis almasını etkileyen ve TaahhütVerilen’in servis almasını etkilemeyen arızalar bütünü

Sözleşme nedir?2019-08-10T12:15:52+03:00

Sözleşme: Türk Telekom ile TaahhütVerilenarasında imzalanan abonelik/İşletmecisözleşmesi.

Kurum nedir?2019-08-10T12:15:36+03:00

Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu.

İliçi Kırsal nedir?2019-08-10T12:15:09+03:00

İliçi-Kırsal:Her iki ucu il sınırları içindefarklı ilçelerdeki(veya bağlı yerleşimyerlerindeki) farklısantral hizmet sınırları içindeyada en az bir ucu metropolitan alanda diğer ucu metropolitan alan dışında farklı ilçelerdeki(veya bağlı yerleşimyerlerindeki) farklı santral hizmet sınırları içinde bulunan Noktadan Noktaya Metro Ethernet devreleri

İllerarası nedir?2019-08-10T12:14:37+03:00

İllerarası:Her iki ucu farklı ilde (veya farklı illere bağlı yerleşim yerlerinde) bulunan Noktadan Noktaya Metro Ethernet devreleri.

Şehiriçi nedir?2019-08-10T12:14:20+03:00

Şehiriçi:Her iki ucu da aynı metropolitan alan, aynı il merkez ilçe belediye sınırları veya aynı ilçe belediye sınırlarıiçinde kalan Noktadan Noktaya Metro Ethernet devreleri.

Metropolitan Alan nedir?2019-08-10T12:13:34+03:00

Metropolitan Alan: Birbirleriyle sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden ortak özelliklere sahip, çeşitli kamu hizmetlerinden müştereken yararlanan, yerleşim itibariyle toplu ve bütünlük gösteren ve birden fazla santral lokal alanına sahip alandır; büyükşehir belediye hizmet sınırları ile sınırlandırılır.

Bağlantı Süresi nedir?2019-08-10T12:12:58+03:00

Bağlantı Süresi:Tahsis ve Tesis için taahhüt kapsamında geçen sürelerin toplamı

Tesis nedir?2019-08-10T12:12:38+03:00

Tesis:Kenar anahtarı ile IP/MPLS omurgada tahsis edilen portun F/O altyapı üzerinden fiziksel olarak bağlanması.

Tahsis nedir?2019-08-10T12:12:19+03:00

Tahsis:IP/MPLS omurgasındaki portun Metro Ethernet bağlanmak üzere aday TaahhütVerilen’eayrılması

PE nedir?2019-08-10T12:11:55+03:00

PE: Türk Telekom IP MPLSomurgasındaki uç cihaz

Taraflar nedir?2019-08-10T12:11:31+03:00

Taraflar:Türk Telekom ve TaahhütVerilen

Taahhüt Verilen nedir?2019-08-10T12:11:11+03:00

TaahhütVerilen: Türk Telekom’un işbu Taahhüthükümleriyle bağlı olduğu aboneler ve işletmeciler

İşletmeci nedir?2019-08-10T12:10:36+03:00

İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirket.

Abone nedir?2019-08-10T12:10:08+03:00

Abone:Metro EthernetHizmetininsunumuna yönelik olarak abonelik sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişi.

Devre nedir?2019-08-10T12:09:34+03:00

Devre: Trunklar üzerinden aboneler arasında data akışını sağlamak amacıyla açılan yollar.

Trunk nedir?2019-08-10T12:08:59+03:00

Trunk: IP Omurgaürünleri ile şebeke arasındaki bağlantıları sağlamak amacıyla kurulan linkler.

Şebeke nedir?2019-08-10T12:04:31+03:00

Şebeke: IP/MPLS Omurgaaltyapısında tüm ürünlerin birbirine bağlanmasını sağlayan Türk Telekom’un Data ve Transmisyon altyapısı ile oluşmuş altyapı ağı.

IP/MPLS Omurga Nedir?2019-08-10T12:03:55+03:00

IP/MPLS Omurga: Geniş Bantlı Internet ve/veya data servislerini verebilmek amacı ile kurulan IP/MPLS Şebekesi.

İnternet hizmetimi iptal etmek istiyorum?2019-08-10T11:53:08+03:00
Taahhüt işlemleri nasıl yapılır?2019-08-10T11:53:13+03:00
Fatura ödeme işlemini nasıl yapacağım?2019-08-10T11:53:17+03:00
Modem kurulumu nasıl yapılır?2019-08-10T11:53:22+03:00
Hız & Ping değeri sorgulamak istiyorum?2019-08-10T11:53:27+03:00

Hız veya Ping testini http://fullnetcomtr.speedtestcustom.com/ adresinden yapabilirsiniz.

Paket ya da tarife değişikliği yapmak istiyorum?2019-08-10T11:53:32+03:00

İstediğiniz zaman 0850 532 48 00 Fullnet Müşteri Hizmetleri numaramızdan mevcut paket ve tarifeler hakkında bilgi alabilir ve altyapısal uygunluk halinde dilediğiniz pakete geçiş yapabilirsiniz. Aynı ay içerisinde sadece 1 kez paket değişikliği yapılabilirsiniz.

İnternet hizmetimi başka bir adrese taşımak istiyorum?2019-08-10T11:53:38+03:00

İnternet hizmetinizi başka adrese taşımak istediğiniz zaman 0850 532 48 00 numaralı Fullnet Müşteri Hizmetlerini arayıp nakil yaptırmak istediğiniz lokasyonun alt yapı değerleri ve uygunluğunu kontrol ettirerek nakil işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Nakil işlemi tamamlanma süresi ortalama 14 gündür. Nakil işlemi ücretsizdir. Evde kurulum hizmeti isterseniz, evde kurulum ücreti 80 TL’dir.

Statik IP hizmeti almak istiyorum?2019-08-10T11:53:43+03:00

İstediğiniz zaman 0850 532 48 00 numaralı müşteri hizmetlerimizden internet hattınıza Statik IP tanımlanmasını talep edebilirsiniz. Statik IP ücreti aylık 20 TL’dir.

İnternet Kurulum Hizmeti Ücretli mi?2019-08-10T11:53:48+03:00

8Mbps, 16Mbps ve 32Mbps Adsl/Kablolu alt yapı internette tüm kurulum ve teknik işleriniz uzman ekiplerimiz tarafınan ücretsiz yapılmaktadır. Fullnet Adsl ile kablolu internetverdiğimiz internet hizmetinden kurulum ücreti almıyoruz. Wi-Fi, Fiber, FTTH veya Metro Ethernet ile internet hizmeti verdiğimiz 4Mbps, 6Mbps, 8Mbps, 16Mbps ve 32 Mbps Wi-Fi internet hizmetlerinden 200 TL kurulum ücreti alınmaktadır.

Fullnet internete başvurdum. Ne zaman bağlanır?2019-08-10T11:53:54+03:00

Bulunduğunuz lokasyona göre 3-7 gün içerisinde kurulum işlemleri tamamlanmaktadır. Başvuru sonrası, Fullnet Müşteri Hizmetleri teyit amaçlı sizinle iletişime geçecektir. Bilgi teyidiniz yapıldıktan sonra fiziksel bağlantı için Türk Telekom’dan öngörülen bağlantı tarihinde bağlantınızın uygunluğu ve Alt yapınız kontrol edilmektedir. Alt yapı / Ankastre ya da daire içi hattınızda bir problem yok ise bağlantınız sağlanır. Fiziksel bağlantılarınız tamamlandığında Fullnet Müşteri Hizmetleri  tarafından aranır modem- hat bağlantıları yapılıp kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra internet kullanımınıza başlayabilirsiniz.

Bulunduğum adreste Fullnet hizmetinden faydalanabilir miyim?2019-08-10T11:54:57+03:00

Türk Telekom alt yapısı ile hizmet sağlamaktayız. Bulunduğunuz adreste Türk Telekom alt yapısı varsa hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Alt yapınızın kontrolü için 0850 532 48 00 numaralı müşteri hizmetlerimizden iletişime geçebilirsiniz.

Fullnet hangi şehirlerde hizmet veriyor?2019-08-10T11:54:03+03:00

Şuanda başta Fethiye, Seydikemer, Kaş olmak üzere Muğla ve Antalya bölgelerinde internet hizmeti vermekteyiz. Önce Muğla ve Antalya’nın tamamında uzun vadede tüm Türkiye’de hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Fullnet alt yapısı hakkında bilgi verir misiniz?2019-08-10T11:54:16+03:00

Türkiye’de, ev, apartman ve binalara bakır kablo ile gelen hatlar Türk Telekom(yerleşik operatör)’a aittir. Fiber kablo ile gelen hatlar ise Türk Telekom(yerleşik operatör) ve diğer operatörlere aittir. ev, apartman ve bina içi bakır kablolar ise, bina sahibi tarafından tesis edilmiştir. İnternet hizmetlerinde, hizmet kalitesini etkileyen en önemli unsur, altyapı ve ev, apartman ve binalarınızın saha dolabı / santral uzaklığıdır. Saha dolabı / santral arası mesafe bakırın uygulayacağı direnç ile doğru orantılı olduğundan evinize ulaşacak hız üzerinde etkisi olacaktır.

Fullnet Tarifelerden Kimler Faydalanabilir ?2019-08-10T11:54:21+03:00

İsteyen herkes Fullnet tarife ve paketlerinden  faydalanabilir.

AKK 2019 Düzenlemesi2019-08-10T11:54:26+03:00

Taahhütlü Müşterilerin taahhüt sonunda tarifeleri ne olacak?

Taahhüt süresince, mevcut tarifelerin taahhütlü fiyatları değişmeden AKK’siz limitsiz internet hizmeti sunulacaktır. Taahhütü biten müşterilerimiz ise avantajlı yeni paketlerimizden faydalanabileceklerdir.

AKK’siz Limitsiz internetten  kimler faydalanabilecek?

Limitsiz ve AKN’li tarifelerde olan taahhütlü ve taahhütsüz tüm müşterilerimiz limitsiz internet hizmetinden faydalanabilecektir.

Nasıl Fullnet abonesi olabilirim?2019-08-10T11:54:30+03:00

Hemen Hızlı İnternet Başvuru sayfamızı veya 0850 532 48 00 WhatsApp müşteri hizmetleri hattımızı kullanarak vakit kaybetmeden Fullnet abonesi olabilirsiniz.

Fullnet telefonsuz internet hizmeti nedir?2019-08-10T11:54:34+03:00

Fullnet telefonsuz internet hizmetinde herhangi bir telefon aboneliğine ihtiyaç duymadan internet hizmeti alabilirsiniz. Fullnet Telefonsuz İnternet ile dilerseniz kullanmadığınız telefona aylık ekstra ücret ödemeden internet paketi satın alabilirsiniz.

Fullnet Kablosuz/Wi-Fi İnternet hizmeti nedir?2019-08-10T11:54:39+03:00

Fullnet’in Metro Ethernet hatlar ve Wi-Fi cihazları ile 4Mbps ile 50Mbps hızları arası verdiği internet hizmetine denir.

Fullnet ADLS/Kablolu İnternet hizmeti nedir?2019-08-10T11:54:44+03:00

Fullnet tarafından sağlanan 8Mbps ile başlayıp 32Mbps’ye kadar verilen internet hizmetleridir.

Fullnet İnternet nedir?2019-08-10T11:54:50+03:00

Fullnet Türk Telekom altyapısını kullanarak ADSL, VDSL2, FTTH, Fiber veya Metro Ethernet olarak verilen internet hizmetidir.

YARDIM VİDEOLARI

 MODEM KURULUMLARI

TP-Link Modem Kurulumu

Zyxel Modem Kurulumu

Airties Modem Kurulumu

Go to Top